Lokacija - kako do nas

Usluge

Servisiramo uređaje, ugrađujemo čipove...

 

Oprema

Cjelokupna oprema za dijagnostiku
 

Hobi

Otkupljujemo stare radio prijemnike i vraćamo ih u život...